ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 


 


 

 

มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครนักเรียนทุนในโครงการ
ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 15/2556

มูลนิธิดำรงชัยธรรม โดยนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เปิดโครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 15/2556 สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนจำนวน 30 ทุน แบ่งเป็นทุนสายสามัญ 18 ทุน และทุนสายสาชีพ 12 ทุน โดยทุนการศึกษาที่มอบ จะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการ ดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น คุณสมบัติผู้ขอรับทุนง่ายๆ แค่รู้ตัวเองว่า เรียนดี ประพฤติดี และมีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เข้าไปดูรายละเอียดเติมเติมและ download ใบสมัครได้ที่ www.damrongchaitham.com เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
ถึง 20 กันยายนนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-669-9615-7

 

06/08/2555

 

 

 

    

 
 


 

ฝ่ายมีเดีย จีเอ็มเอ็ม แกรมมื่ โทร.02-6698955 ต่อ 8950,8951,8955  FAX 02-669-8953
e-mail :
grammymedia@gmmgrammy.com / sunee@gmmgrammy.com